Thưởng 25% gửi tiền Kto tối đa 2,000,000 VND

Thời gian khuyến mãi còn 17 ngày 21 giờ 15 phút 10 giâyĐăng ký ngay

thưởng 25% gửi tiền kto tối đa 2,000,000 vnd

Nội Dung Khuyến Mãi

Thời gian khuyến mãi: ttừ 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59

Tiền thưởng: 25% trên SỐ DƯ TÀI KHOẢN tại thời điểm nhận, tối đa lên đến 2,000 VND.

Điều kiện nhận tiền thưởng: nạp tiền kto tối thiểu 100 VND và SỐ DƯ TÀI KHOẢN tối thiểu 50 VND tại thời điểm nhận.

Điều kiện rút tiền thưởng: đặt cược tối thiểu gấp 15 lần (số dư + tiền thưởng).

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Thành viên sẽ không hợp lệ nhận tiền thưởng khi cùng lúc có bất kỳ khuyến mãi nào chưa hoàn thành yêu cầu đặt cược.

2. Thành viên nhấp nhận tiền thưởng, xác nhận đã hiểu và chấp nhận yêu cầu về số tiền đặt cược. Thành viên sẽ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản cho đến khi hoàn thành yêu cầu đặt cược.

3. Nếu số dư tài khoản của thành viên thấp hơn số tiền đặt cược tối thiểu (10 VND), và không có cược nào chưa được xử lý, yêu cầu đặt cược của khuyến mãi sẽ được xem là đã hoàn thành.

4. Khuyến mãi này tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung của kto Châu Á. Điều Khoản và Điều Kiện của khuyến mãi này được cập nhật lần cuối vào ngày 01/11/2023.

Link mới nhất