Fun88 thưởng đăng ký 100% cập nhật tại Trò chơi PT

Thời gian khuyến mãi còn 17 ngày 20 giờ 14 phút 3 giâyĐăng ký ngay

Nhà cái fun88 thưởng đến 2 triệu VND tại Trò Chơi PT

fun88 thưởng đăng ký 100% cập nhật tại trò chơi pt

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59

Sản phẩm: Trò Chơi PT

Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Trò Chơi PT trước đó.”

2. Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng cập nhật ngay khi nạp tiền fun88 hoặc chuyển khoản lần đầu vào tài khoản Trò Chơi PT lên đến 2,000,000 VND.

“3. Để nhận thưởng, thành viên gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào ví tiền Trò Chơi PT, nhấn chọn “”[Trò Chơi PT] Gửi tối thiểu 200K, Nhận 100% Thưởng Cập Nhật Ngay, lên đến 2 TRIỆU!””. Tiền thưởng nạp lại cập nhật ngay tại Trò Chơi PT sẽ được cập nhật ngay khi tiền gửi/chuyển khoản được xác nhận thành công. Tài khoản Trò Chơi PT sẽ bị khóa lại (không thể chuyển khoản đến tài khoản khác hoặc rút tiền) cho đến khi đáp ứng được doanh thu 20 lần theo yêu cầu.

Ví dụ:

Tiền gửi = 1,000,000 VND
Tiền thưởng = 100% x 1,000,000 VND = 1,000,000 VND
Doanh thu yêu cầu = (1,000,000 VND + 1,000,000 VND) x 20= 40,000,000 VND”

4. Tiền gửi tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 VND

5. Tiền gửi tối đa để đăng ký khuyến mãi này là 2,000,000 VND

6. Trường hợp thành viên hoàn thành doanh thu yêu cầu hoặc số dư tại tài khoản Trò Chơi PT thấp hơn hoặc bằng 1,000 VND, thành viên chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản.

7. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải được trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút tiền fun88.

8. Trường hợp thành viên muốn đăng ký thưởng SOS, tất cả các phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản Trò Chơi PT bao gồm các trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy. Tiền thưởng mà thành viên đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.

9. Doanh thu tại Trò Chơi không được áp dụng cho khuyến mãi này.

10. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

Link mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *